Careers Guidance

Please click the following button to visit the Careers Wales Website

logo_careersWales.png
Message from CareersWales

Dim ond ebost sydyn i’ch hysbysu o adnoddau gyrfa all eich disgyblion ei wneud adra. 

 

Rydym wedi datblygu gweithlyfrau I gyd fynd gyda rhai gweminarau Gyrfa Cymru ar feysydd gwaith enodol h.y. Gwasanaeth Tan, Iechyd, Gofal Cymdeithasol: Y Blynyddoedd Cynnar, Creadigol: Dylunio, a Gwyddoniaeth Data. 

 

Ydy’n bosib I chi hyrwyddo rhain I’ch disgyblion plis? 

 

https://gyrfacymru.llyw.cymru/newyddion/gyrfa-cymru-yn-lansio-adnoddau-addysg-newydd

Diolch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Just a quick email to make you aware of the career resources we have developed that your pupils can use at home. 

 

These are worksheets linked to the webinars that Careers Wales have produced for various work sectors i.e. Fire Service; Health; Social Care: Early Years; Creative: Design; and Data Science. 

 

Please could you promote these to your pupils. 

 

https://careerswales.gov.wales/news/careers-wales-launches-new-education-resources

Thank you

  • Facebook
  • Twitter

Contact Us

St Richard Gwyn Catholic High School

Albert Avenue,

Flint, Flintshire,

CH6 5JZ

Tel : 01352 736900

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2016 by

St Richard Gwyn Catholic High School

 

Proudly created with Wix.com