Examination Guidance

Qualification Wales Exam Advice

Information from Qualification Wales - 3rd April 2020

Awarding of VQ Summer 2020 Grades - Dyfarnu cymwysterau galwediaethol Haf 2020

Message and blog from Qualification Wales - 24th March 2020

Hi Everyone

 

Qualifications Wales will be sharing regular articles on the actions we are taking along with our partners to deal with the coronavirus pandemic.

 

Please find below a link to a Blog from Philip Blaker, Chief Executive

Cymraeg   English

 

 

Within the Blog, we mention our aim to offer daily updates on our website coronavirus hub. Cymraeg   English

 

Stay Safe

Annie Allitt

Message from Qualification Wales - 3rd May 2020

Dear colleague
Today we have launched our two-week consultation on the proposed aims that will underpin the awarding of grades this summer and the specific arrangements for appeals. The consultation will close at 5pm on 13 May 2020. Please see below for more information:

Consultation document
Online consultation survey
Consultation questions
Young person’s consultation document
Young person’s online survey
Consultation: arrangements for summer 2020 exam series


Kind regards
Qualifications Wales Communications and Engagement Team

 

Annwyl gyfaill

Heddiw rydym wedi lansio ein hymgynghoriad sy’n canolbwyntio ar y pum nod, fydd yn sail i’r broses o ddyfarnu graddau yr haf hwn, yn ogystal â'r trefniadau penodol ar gyfer apeliadau. Mae’r ymgynghoriad ar agor am bythefnos o heddiw nes 5pm ar 13 Mai 2020.

Dogfen ymgynghori
Ymgynghoriad ar-lein
Cwestiynau Ymgynghori
Ymgynghoriad i bobl ifanc
Ymgynghoriad ar-lein i bobl ifanc
Ymgynghoriad: trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020

Cofion cynnes
Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu Cymwysterau Cymru

Year Group Timetables:

Year 10

Year 11

Sixth Form

National Tests

National reasoning test will be held on May the 4th

Exam Revision 

Contact Us

St Richard Gwyn Catholic High School

Albert Avenue,

Flint, Flintshire,

CH6 5JZ

Tel : 01352 736900

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2016 by

St Richard Gwyn Catholic High School

 

Proudly created with Wix.com