STUDENTS

Dear colleague

Today we have launched our two-week consultation on the proposed aims that will underpin the awarding of grades this summer and the specific arrangements for appeals. The consultation will close at 5pm on 13 May 2020. Please see below for more information:

Consultation document
Online consultation survey
Consultation questions
Young person’s consultation document
Young person’s online survey
Consultation: arrangements for summer 2020 exam series


Kind regards
Qualifications Wales Communications and Engagement Team

 

Annwyl gyfaill

Heddiw rydym wedi lansio ein hymgynghoriad sy’n canolbwyntio ar y pum nod, fydd yn sail i’r broses o ddyfarnu graddau yr haf hwn, yn ogystal â'r trefniadau penodol ar gyfer apeliadau. Mae’r ymgynghoriad ar agor am bythefnos o heddiw nes 5pm ar 13 Mai 2020.

Dogfen ymgynghori
Ymgynghoriad ar-lein
Cwestiynau Ymgynghori
Ymgynghoriad i bobl ifanc
Ymgynghoriad ar-lein i bobl ifanc
Ymgynghoriad: trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020

Cofion cynnes
Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu Cymwysterau Cymru

Contact Us

St Richard Gwyn Catholic High School

Albert Avenue,

Flint, Flintshire,

CH6 5JZ

Tel : 01352 736900

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2016 by

St Richard Gwyn Catholic High School

 

Proudly created with Wix.com